Karpackie cerkwie

wystawa fotograficzna Bohdana Tchórza

29 kwietnia - 15 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

Wystawa Karpackie cerkwie to  blisko 150 fotografii cerkwi, które przed II wojną światową należały do Ukraińskiej Cerkwi Greckokokatolickiej prowadzącej swoje posłannictwo na terenie Galicji. Z chwilą wejścia zachodnio-ukraińskich ziem do składu austro-węgierskiego imperium greckokatolicka diecezja znalazła oparcie i opiekę monarchii habsburskiej. W tym czasie daje się zauważyć wzmożony ruch budowy nowych świątyń (drewnianych i murowanych) oraz generalnych remontów już istniejących.
Po zakończeniu II wojny światowej oraz po zainscenicowanym w 1946 roku soborze we Lwowie Cerkiew Greckokatolicka  na wschodzie oficjalnie przestała istnieć, natomiast jej majątek znalazł się w granicach trzech państw: Polski, Słowacji oraz Radzieckiej Ukrainy.
    Losy świątyń były bardzo podobne: część została przekazana Cerkwi  Prawosławnej, większość zamieniono na magazyny, wiejskie kluby czy po prostu pozostawiono bez opieki skazując na dewastację i zagładę. Zmiany nastąpiły po 1990 roku.
    Wystawa prezentuje drewniane cerkwie południowo wschodniej Polski, północnej Słowacji oraz Zachodniej Ukrainy. Zbudowane one zostały w różnym czasie, najstarsze pochodzą z XVII w., Najnowsze wzniesiono kilka lat temu (Ukraina).


Bohdan Tchórz jest absolwentem Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od 1991 roku współtworzy i redaguje miesięcznik Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce “Błahowist” (Dobra Nowina). Jest także głównym redaktorem almanachu Kalendarz Błahowista. Zawodowo zajmuje się nauczaniem języka ukraińskiego. Jest autorem fotografii prezentowanych na wystawach m.in. W Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, Słupsku, Warszawie, Przemyślu. Tematem jego prac są przede wszystkim, choć nie tylko, drewniane cerkwie karpackie z pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji.