Ceny biletów:

  • bilet normalny - 10,00 zł
  • bilet ulgowy - 6,00 zł

      Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji, w grupach do 15 osób.

Audioprzewodniki
ścieżka indywidualna - język polski, język niemiecki, język angielski
ścieżka rodzina - język polski

  • Wypożyczenie: 2,00 zł

W każdy wtorek wstęp do Muzeum na wystawy stałe jest bezpłatny.
Bezpłatne zwiedzanie nie obejmuje wieży.

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1. Uczniom szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
2. Emerytom, rencistom, inwalidom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi.
3. Nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, opiekunom placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych.
4. Kombatantom.

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz  osobom odznaczonym tytułem “Zasłużony dla Kultury Narodowej”, “Za opiekę nad zabytkami”.
2. Pracownikom muzeów.
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów /ICOM/ i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków /ICOMOS/.
4. Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
5. Opiekunom grup (maksymalnie jeden opiekun dla grupy do 15 osób)
6. Dzieciom do 5 lat oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Cennik biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
- 7,00 zł - bilet normalny dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
- 3,00 zł - bilet ulgowy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny