XXIII FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY


gra dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów

POMAGAJ RAZEM Z NAMI!

10 stycznia 2015 roku w godz. 10.00-16.00
wstęp na wystawy stałe i wystawę czasową


Tylko tego dnia będziecie mieli okazję zwiedzić
LOCHY ZAMKOWE
i wesprzeć granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nie pobieramy opłat za bilety wstępu do Muzeum
i zwiedzanie lochów prosimy o przekazanie ich na rzecz WOŚP

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!