Muzeum Regionalne w Człuchowie
zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych
do udziału w konkursie na
NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ


REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Cel konkursu: kultywowanie tradycji wielkanocnych, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej, popularyzacja twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, zapoznanie z technikami zdobienia i malowania jaj, rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 2. Organizator konkursu: Muzeum Regionalne w Człuchowie, ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów, tel. 59 822 44 03.
 3. Konkurs jest kontynuacją konkursu na najpiękniejszą pisankę, organizowanego od ponad 20 lat przez Jana B. Jakubowskiego, kierownika Klubu "Mieszkaniec" Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomorzanka" w Człuchowie.
 4. Technika zdobienia jaj jest dowolna.
 5. Zdobimy wydmuszki lub pełne jaja, które przed zdobieniem gotujemy 30 minut.
 6. Uczestnik na konkurs może dostarczyć nie więcej niż 3 pisanki. Prace należy podpisać czytelnie (najlepiej umieścić w pudełku): imię, nazwisko, wiek, telefon, adres, nazwa placówki np. szkoły.
 7. Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 8. Wyboru najpiękniejszej pisanki dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 9. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pisanki i dostarczenie do organizatora w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dn. 16 kwietnia 2014 r., o godz.17.00, w siedzibie Muzeum, ul Kościelna 8.
 11. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 12. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.