Muzeum Regionalne w Człuchowie
zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych
do udziału w konkursie na
NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘREGULAMIN KONKURSU

 1. Cel konkursu: kultywowanie tradycji wielkanocnych, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej, popularyzacja twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, zapoznanie z technikami zdobienia i malowania jaj, rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 2. Organizator konkursu: Muzeum Regionalne w Człuchowie, ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów, tel. 59 822 44 03.
 3. Technika zdobienia jaj jest dowolna.
 4. Zdobimy wydmuszki lub pełne jaja, które przed zdobieniem gotujemy 30 minut.
 5. Uczestnik na konkurs może dostarczyć nie więcej niż 3 pisanki, prace należy dostarczyć do siedziby organizatora w terminie do 27 marca 2015 r.
 6. Prace należy podpisać czytelnie (najlepiej umieścić w pudełku): imię, nazwisko, wiek, telefon, adres, nazwa placówki np. szkoły.
 7. Konkurs jest adresowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 8. Wyboru najpiękniejszej pisanki dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
          6-11 lat
          12-17 lat
          Dorośli
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2015 r., o godz.17.00, w siedzibie Muzeum, ul. Kościelna 8.
 10. Prace konkursowe nie będą zwracane.
 11. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.