Kirasjerzy, kirasjerzy...

Wystawa z kolekcji Tomasza Skowronka

13 lipca - 30 września 2021 r.

 

 

 

Wystawa „Kirasjerzy, kirasjerzy…” pochodzi z kolekcji Tomasza Skowronka, ekspozycję wzbogacają obiekty ze zbiorów  Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile oraz Muzeum Regionalnego w Szczecinku.
Kirasjerzy to ciężkozbrojna kawaleria, która powstała w Europie w poł.  XVI w.,  jednak czas jej świetności to przełom XVIII i XIX w.  tj. epoka napoleońska.
Prezentowane na wystawie obiekty pochodzą przede wszystkim z XIX wieku. Wśród nich znajduje się kilkanaście charakterystycznych pancerzy – kirysów - od których pochodzi nazwa formacji.  Eksponowane uzbrojenie ochronne kirasjera obejmuje również hełmy zakończone typowym dla kirasjerów grzebieniem z włosia końskiego. Nieodzownym elementem  uzbrojenia kirasjerskiego oprócz pistoletów były pałasze, których różnorodne wzory można zobaczyć na ekspozycji.