Drogi do Niepodległości
ze zbiorów
Szczecińskiego Muzeum Historii i Pamięci

17 maja - 24 czerwca 2018 r.

 

 

Tematem wystawy Drogi do Niepodległości jest historia polskiej tradycji niepodległościowej w okresie od Powstania Styczniowego do odzyskania niepodległości w 1918 roku, z uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej. W tym kontekście przedstawione zostaną mało znane materiały i źródła historyczne dotyczące m.in. zsyłki Józefa Piłsudskiego na Syberię, rosyjskiej administracji wojskowej po upadku Powstania, zamachu na cara Aleksandra III, polskiej diaspory w Rosji, działalności patriotycznej przed I wojną, czynu zbrojnego Polaków w trakcie I wojny, antypolskiej propagandy sowieckiej. Wystawa oparta jest o kolekcję niepodległościową zgromadzoną przez twórcę Szczecińskiego Muzeum Historii i Pamięci - dr. Wojciecha Lizaka, liczącą ponad 400 obiektów o charakterze m.in. ikonograficznym, rękopiśmiennym oraz numizmatycznym.

 

    Wydarzenie zorganizowane pod patronatem
    Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego